Skip to main content
AEG | Help and Support

Greške u postavljanju električne ploče

 

Problem 
  • Uređaj se ne može uključiti / ne radi. 
  • Svijetle samo dvije zone kuhanja. 
  • Na zaslonu postavki snage prikazuje se kod pogreške E6 ili E641. Zone za kuhanje na lijevoj strani svijetle brže i jače od onih na desnoj strani. 
  • Pregorijevanje/izbacivanje osigurača na ploči 
Odnosi se na 
  • integriranu električnu ploču 
  • samostojeće kuhalo s električnom pločom za kuhanje 
Rješenje 

U slučaju novog postavljanja, gore spomenuti problemi obično pokazuju da je uređaj nepravilno postavljen.    

Napomena: novo postavljanje podrazumijeva nešto od sljedećeg:  

  • Potpuno novi uređaj priključuje se na električno napajanje po prvi put. 
  • Uređaj se priključuje na drugu utičnicu. 

1. Provjerite dolazi li napajanje iz utičnice.  

Provjerite ima li napajanja na utičnici tako da priključite drugi uređaj i provjerite radi li ispravno.

Ako utičnica ne radi, obratite se ovlaštenom električaru za pomoć pri rješavanju problema.  

2. Provjerite ima li na osiguraču oštećenja.  

Uvjerite se je li osigurač uzrok kvara. Ako osigurač stalno iskače, obratite se ovlaštenom električaru.  

3. Obratite se ovlaštenom električaru koji je postavio uređaj.  

4. Obratite se ovlaštenom servisnom centru.  

Ako gore navedeni savjeti ne riješe problem, preporučujemo da zatražite posjet servisnog inženjera.   

Upozorenje: ne preporučujemo upotrebu proizvoda dok se problem u potpunosti ne riješi. Iskopčajte proizvod i nemojte ga ponovno ukopčati dok ne budete sigurni da je to u redu.
 

 

  • Was this article helpful?