Skip to main content
AEG | Help and Support

Promjena boje srebrnih ili aluminijskih predmeta nakon pranja u perilici posuđa

 

Problem: 
  • Promjena boje srebrnih ili aluminijskih predmeta nakon pranja u perilici posuđa  
Vrijedi za: 
  • integriranu perilicu suđa 
  • samostojeću perilicu suđa  
Rješenje: 

1. Srebrne ili aluminijske predmete ne perite u perilici posuđa.   

  • Aluminijski i srebrni predmeti mogu pocrnjeti zbog reakcije sa zrakom, sumporom i vodom.
  • Kada se ti predmeti peru, na drugim predmetima ostaju crne naslage, kao i na košarama te u unutrašnjosti perilice posuđa. 
  • Neki srebrni predmeti obloženi su tankim slojem srebra i njihovo pranje u perilici posuđa ne preporučuje se.