Skip to main content
AEG | Help and Support

Perilica posuđa ne zagrijava vodu

 

Problem:
  • Perilica posuđa ne zagrijava vodu.
Odnosi se na:
  • integriranu perilicu suđa
  • samostojeću perilicu suđa
Rješenje:

1. Ponovno postavite aparat

  • Iskopčajte utikač iz perilice suđa, pričekajte 1 minutu i ponovno ga ukopčajte.
  • Napajanje možete isključiti i putem osigurača na ploči / prekidača za napajanje.
  • Ako ste izvukli perilicu i vratili je na njezino mjesto, treba pripaziti da nije savijena i da ne pukne nijedna cijev te da je slavina otvorena do kraja.
  • Uključite perilicu posuđa, odaberite prikladan ciklus i pokrenite ga.
  • Ako ciklus počne raditi normalno, problem je uklonjen.

2. Pokrenite intenzivni ciklus i provjerite je li stroj iznutra topao kad ciklus završi. 

3. Obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Ako gore navedeni savjeti ne riješe problem, preporučujemo da zatražite posjet servisnog inženjera.

 
NAPOMENA: Ovisno o problemu, posjet servisera može se naplatiti, čak i tijekom jamstvenog razdoblja.

 
Upozorenje: Ne preporučujemo upotrebu proizvoda dok se problem u potpunosti ne riješi. Iskopčajte proizvod i nemojte ga ponovno ukopčati dok ne budete sigurni da je to u redu.