Skip to main content
AEG | Help and Support

Neugodan miris iz perilice posuđa

 

Problem:
  • Neugodan miris dopire iz perilice posuđa
Odnosi se na:
  • Integrirane perilice posuđa
  • Samostojeće perilice posuđa
Rješenje:

1. Uklonite svu preostalu hranu sa svih predmeta prije stavljanja u perilicu posuđa.

2. Upotrijebite ciklus pretpranja (ako je dostupan).

3. Provjerite jesu li filtri čisti.

  • Informacije o čišćenju i održavanju možete pronaći u korisničkom priručniku.
  • Korisnički priručnik možete preuzeti ovdje.

4. Mjesečno upotrebljavajte posebno sredstvo za čišćenje za perilice posuđa.

Pažljivo slijedite upute na pakiranju proizvoda.
 

 

  • Was this article helpful?