Skip to main content
AEG | Help and Support

Perilica posuđa ne zagrijava vodu

Poništavanjem uređaja može se otkloniti problem.

  1. Iskopčajte perilicu posuđa, pričekajte 1 minutu i ukopčajte je ponovno. Napajanje možete isključiti i pomoću osigurača na razvodnoj ploči/prekidaču. Ako ste uređaj izvukli i ponovno ga gurnuli na njegovo mjesto, treba pripaziti da nije savijena i da ne pukne nijedna cijev te da je slavina otvorena do kraja.
  2. Uključite perilicu posuđa, odaberite prikladan ciklus i pokrenite ga.
  3. Ako ciklus počne raditi normalno, problem je uklonjen.

Ako uređaj ne pokrene ciklus pravilno nakon poništavanja, kontaktirajte naš pozivni centar 01/6323-338 kako bi Vam osigurali dolazak ovlaštenog servisera.