Skip to main content
AEG | Help and Support

Mrlje od hrđe na posuđu

 

„Nehrđajući čelik“ koji nije nehrđajući

Čelik poznat kao "nehrđajući čelik" vrlo je otporan na hrđanje. Metal stvara zaštitni sloj na površini koji se naziva "oksidni sloj". Ako se površina ošteti, npr. kada se nož zagrebe, kisik iz okoline odmah će stvoriti novi zaštitni sloj. Ipak, neke tvari mogu oštetiti i probiti zaštitni sloj i ne dopustiti mu da se regenerira. To uključuje snažnu i kiselu hranu, kao što su sol, limun, ocat, ketchup i majoneza. Deterdženti za perilice posuđa koji sadrže kiseline također mogu probiti zaštitni sloj.

  • Ne ostavljajte posuđe prekriveno otpadnom hranom u perilici posuđa. Posuđe isperite prije stavljanja u perilicu posuđa ili pokrenite ciklus ispiranja ako nećete odmah uključiti perilicu posuđa. Hrđa s nehrđajućeg čelika može se ukloniti sredstvom za poliranje čelika.
Posuđe i pribor za jelo koji sadržavaju dijelove koji nisu od nehrđajućeg čelika

Na primjer, rezači za sir ili jaja na kojima je korodirala rezna traka. Ako su posuđe ili drugi pribor od nehrđajućeg čelika bili dulje vrijeme izloženi voćnim kiselinama, octenoj kiselini, mliječnoj kiselini ili soli, hrđa se može proširiti

  • Ne stavljajte te predmete ili dijelove u perilicu posuđa.
Plastična obloga na košarama oštećena je.

Plastična obloga na košari perilice posuđa vrlo je snažna. Otporna je na kemikalije u deterdžentima za perilice posuđa i udarce. Ipak, može se mehanički oštetiti prorezivanjem ili abrazijama na plastičnoj oblozi, koje mogu nastati od dugih oštrih noževa koji se stavljaju u košaru. Ako se pojavi rupa u plastičnoj oblozi, oslobodit će se hrđa iz metalnog okvira košare.

  • Zamijenite košare kako biste otklonili taj problem.
Cijevi za vodu izrađene od različitih materijala
  • Slavine za vodu na koje su spojene perilice posuđa mogu biti izrađene od raznih materijala, kao što su galvanizirani čelik, bakar i mjed. Različiti metali mogu međusobno reagirati, stvarajući koroziju na slavinama. Korozija će s vremenom uzrokovati pojavu hrđe u vodi koja ulazi u perilicu posuđa.
  • Obratite se vodoinstalateru kako bi provjetrio dovod vode u perilicu posuđa.
Plutajuća hrđa 

Kada se u perilici posuđa nalazi hrđa, ona pluta naokolo tijekom ciklusa pranja. Zbog toga se naziva "plutajuća hrđa". Plutajuća hrđa može se nataložiti bilo gdje u perilici posuđa. To može uzrokovati smeđe mrlje na porculanu koje sliče hrđi. To je plutajuća hrđa koja je završila npr. na tanjuru.

  • Plutajuća hrđa koja se nataloži u unutrašnjosti dijelova perilice posuđa mora se ukloniti limunskom kiselinom u prahu ili odgovarajućim sredstvom za čišćenje.
  1. Stavite limunsku kiselinu u prahu ili sredstvo za čišćenje perilice u dozator za deterdžent i pokrenite intenzivan ciklus.
  2. Kada ciklus završi, ostavite vrata perilice posuđa otvorena dok se unutrašnjost perilice u potpunosti ne osuši.
  • Plutajuća hrđa koja završi na posuđu i priboru može se ukloniti sredstvom za poliranje čelika.