Skip to main content
AEG | Help and Support

Pogreška i5E

Ponovno pokrenite uređaj kako biste otklonili taj problem.
  • Iskopčajte perilicu posuđa na 1 minutu, pa je ponovno ukopčajte.
  • Napajanje možete isključiti i putem osigurača na ploči / prekidača za napajanje. Ako ste uređaj izvukli i ponovno ga gurnuli na njegovo mjesto, treba pripaziti da nije savijena i da ne pukne nijedna cijev te da je slavina otvorena do kraja.
  • Uključite perilicu posuđa, odaberite prikladan ciklus i pokrenite ga.
  • Ako ciklus počne raditi normalno, problem je uklonjen.
Ako uređaj ne pokrene pravilno ciklus nakon poništavanja:
  • Utvrdite je li kod pogreške isti. Ako nije, potražite novi kod u korisničkom priručniku.
  • Ako se i dalje prikazuje originalni kod pogreške, kontaktirajte naš pozivni centar 01/6323-338 kako bi Vam osigurali dolazak ovlaštenog servisera.

 

  • Was this article helpful?