Skip to main content
AEG | Help and Support

Perilica posuđa ne suši ili ne suši dovoljno dobro

Rezultate sušenja moguće je izmjeriti na porculanskom i staklenom posuđu. Plastično posuđe, kao što je pribor, spremnici za spremanje i plastični dijelovi uređaja ostaju mokri. Plastično posuđe brzo gubi toplinu i to je uzrok stvaranja kondenzacije na njihovim površinama.

 • Najbolje rezultate pranja i sušenja moguće je postići uporabom intenzivnog ili automatskog programa.
 •  
Uporabite ECO, BIO ili 30-minutni ciklus
 • Ciklusi ECO i BIO suše pasivnim putem, a ciklusi od 30 minuta nemaju fazu sušenja.
 • Uporabite automatski ili intenzivan ciklus i ako predmeti na kraju ciklusa nisu vrući, obratite se ovlaštenom servisnom centru.
Predmeti su bili oprani deterdžentom prije stavljanja u perilicu posuđa
 • To rezultira prekomjernim stvaranjem pjene i smanjuje učinak surfaktanta te uzrokuje loše rezultate pranja.
Perilica posuđa prepunjena je ili nije pravilno napunjena

Rezultati pranja posuđa mogu biti nezadovoljavajući ako je perlica posuđa pretrpana ili nepravilno napunjena. Napunite perilicu posuđa u skladu s uputama za uporabu i pričekajte da se sva voda od ispiranja osuši/ispari nakon završetka ciklusa pranja i prije pražnjenja uređaja. Ispraznite najprije donju košaru. Vratite donju košaru.

Punjenje perilice posuđa:

 • Uređaj koristite samo za pranje predmeta sigurnih za pranje u perilici posuđa.
 • U perilicu posuđa ne stavljajte nikakve predmete izrađene od drva, roga, aluminija, kositra ili bakra.
 • U perilicu posuđa ne stavljajte nikakve predmete koji mogu apsorbirati vodu, kao što su spužve ili krpe.
 • Uklonite svu preostalu hranu sa svih predmeta prije stavljanja u perilicu posuđa.
 • Za lakše uklanjanje preostale ili osušene hrane, namočite lonce i tave prije nego što ih stavite u perilicu posuđa.
 • Šuplje predmete (kao što su šalice, čaše i lonci) stavite tako da njihovi otvori budu okrenuti prema dolje.
 • Pobrinite se da pribor i tanjuri itd. ne budu međusobno preblizu. Žlice pomiješajte s drugim priborom.
 • Pobrinite se da se čaše ne dodiruju.
 • Male predmete položite u košaru za pribor za jelo.
 • Lagane predmete stavite u gornju košaru. Pobrinite se da se ne mogu pomicati.
 • Prije pokretanja ciklusa pranja provjerite mogu li se mlaznice slobodno kretati.

Pražnjenje perilice posuđa:

 • Ostavite posuđe da se ohladi prije nego ga izvadite iz uređaja. Vrući se predmeti mogu lako oštetiti.
 • Prvo ispraznite donju košaru, zatim gornju košaru
Postavljanje surfuktanta
 • Preporučuje se dodavanje dodatnog surfaktanta za bolje rezultate sušenja, kao što je opisano u uputama za uporabu.
Deterdžent za pranje posuđa  
 • Provjerite deterdžent za perilice posuđa koji koristite. Ako je moguće, pokušajte s drugim deterdžentom i/ili surfaktantom. Za brze cikluse pranja uporabite praškaste ili tekuće deterdžente jer se neke višeslojne tablete neće potpuno otopiti tijekom ciklusa pranja.
 • Za najbolje rezultate pranja posuđa može biti potrebno dodavanje surfaktanta čak i prilikom uporabe tableta.
 • Pobrinite se da su svi filtri i mlaznice čisti. Za upute za čišćenje i održavanje uređaja pogledajte upute za uporabu.
Funkcije Dry +, Dry Plus
 • Ako vaš uređaj ima ovu funkciju, rezultate sušenja možete poboljšati omogućavanjem ove funkcije, ali to će produljiti vrijeme ciklusa i potrošnju energije.

 

 • Ako s pomoću gornjih prijedloga ne možete otkloniti problem, kontaktirajte naš pozivni centar 01/6323-338 kako bi Vam osigurali dolazak ovlaštenog servisera.