Skip to main content
AEG | Help and Support

Promjena boje srebrnih ili aluminijskih predmeta

 

Aluminij i srebro mogu pocrnjeti zbog reakcije sa zrakom, sumporom i vodom. Kada se ti predmeti peru, na drugim predmetima ostaju crne naslage, kao i na košarama te u unutrašnjosti perilice posuđa. Neki srebrni predmeti obloženi su sa tankim slojem srebra i njihovo pranje u perilici posuđa ne preporučuje se.

  • Srebrne ili aluminijske predmete ne perite u perilici posuđa.