Skip to main content
AEG | Help and Support

Punjenje perilice posuđa

 • Svoj uređaj koristite samo za pranje predmeta sigurnih za pranje u perilici posuđa.
 • U perilicu posuđa ne stavljajte nikakve predmete izrađene od drva, roga, aluminija, kositra ili bakra.
 • U perilicu posuđa ne stavljajte nikakve predmete koji mogu apsorbirati vodu (spužve, krpe).
 • Uklonite višak hrane sa svih predmeta prije stavljanja u perilicu posuđa.
 • Za lakše uklanjanje preostale ili osušene hrane, namočite lonce i tave prije nego što ih stavite u perilicu posuđa.
 • Šuplje predmete (kao što su šalice, čaše i lonci) stavite tako da njihovi otvori budu okrenuti prema dolje.
 • Pobrinite se da pribor i tanjuri itd. ne budu međusobno preblizu. Žlice pomiješajte s drugim priborom.
 • Pobrinite se da se čaše ne dodiruju.
 • Male predmete položite u košaru za pribor za jelo.
 • Lagane predmete stavite u gornju košaru. Pobrinite se da se ne mogu pomicati.
 • Prije pokretanja ciklusa pranja provjerite mogu li se mlaznice slobodno kretati.