Skip to main content
AEG | Help and Support

Uporaba kombiniranih tableta

 

Prilikom uporabe kombiniranih tableta potrebno je napuniti dozatore za sol i surfaktant, ovisno o tvrdoći vode. U područjima s tvrdom vodom, za najbolje se rezultate pranja i dalje preporučuje dodavanje soli i surfaktanta.

  • Elektronički podesite tvrdoću vode na razinu 1. Indikator (dodavanja soli) na toj razini neće svijetliti na upravljačkoj ploči.
  • Omogućite funkciju kombinirane tablete pritiskom odgovarajućeg gumba.
  • Za podrobne upute pogledajte upute za uporabu.

Funkcija kombinirane tablete mora se omogućiti nakon što odaberete ciklus i neće se spremiti u memoriju.

  • Omogućite funkciju kombinirane tablete prije svakog ciklusa.
  • Ako su rezultati ciklusa sušenja loši, napunite dozator za surfaktant i postavite razinu tvrdoće vode na 1 ili 2.