Skip to main content
AEG | Help and Support

Perilica posuđa oštećena prilikom isporuke

 

Otkrivanje oštećenja prilikom raspakiravanja uređaja:

Ne priključujte i ne koristite uređaj.

  • Odmah se obratite distributeru uređaja kako biste ga obavijestili o oštećenju uređaja tijekom isporuke. Broj telefona distributera pronaći ćete na računu ili na otpremnici.
Otkrivanje oštećenja nakon instalacije / prve uporabe:
  • Obratite se distributeru svog uređaja kako biste ga obavijestili o oštećenju.
Zahtjev za servisom:
  • Ako je moguće, navedite dotičnu komponentu kad kontaktirate naš pozivni centar 01/6323-338 kako bi Vam osigurali dolazak ovlaštenog serviser
  • Was this article helpful?