Skip to main content
AEG | Help and Support

Postavke se poništavaju nakon svakog ciklusa

To je normalno jer od trećeg tromjesečja 2012. europsko zakonodavstvo nalaže da se ciklus postavi na program pranja "ECO" prilikom uključivanja uređaja. Sve će prethodne postavke stoga biti izgubljene na kraju svakog ciklusa pranja, uključujući i MULTITABS/3IEN.