Skip to main content
AEG | Help and Support

Oštećene ili labave komponente

 

Otkrivanje oštećenja prilikom raspakiravanja uređaja: 

Ne priključujte i ne koristite uređaj.

  • Odmah se obratite distributeru svog uređaja kako biste ga obavijestili o oštećenju vašeg proizvoda tijekom isporuke. Broj telefona distributera pronaći ćete na računu ili na otpremnici.
Otkrivanje oštećenja nakon instalacije / prve uporabe: 
  • Obratite se distributeru svog uređaja kako biste ga obavijestili o oštećenju.
Zahtjev za servisom:
  • Ako je moguće, navedite dotičnu komponentu kad kontaktirajte naš pozivni centar 01/6323-338 kako bi Vam osigurali dolazak ovlaštenog servisera.
  • Was this article helpful?