Skip to main content
AEG | Help and Support

Perilica posuđa ne aktivira zvučni signal nakon dovršetka ciklusa

Ako akustični signal ne radi na kraju ciklusa, signal je vjerojatno deaktiviran. Signal treba biti aktiviran u skladu sa zadanim postavkama. 

Za više informacija i upute za aktiviranje i deaktiviranje signala pogledajte upute za uporabu.