Skip to main content
AEG | Help and Support

Prednji kutovi i bočne strane mojeg hladnjaka/zamrzivača su topli

 

Pitanje: 
  • Zašto su prednji rubovi i bočne strane mojega hladnjaka/zamrzivača topli? 
Vrijedi za: 
  • hladnjake-zamrzivače 
  • hladnjake 
Rješenje:

1. Vaš aparat radi normalno  

Normalno je da stražnja ili bočne stijenke postanu tople oko kanala za pražnjenje.

Razlog je grijač za automatsko odmrzavanje koji se nalazi na toj strani.  

Sve dok nema vidljivih znakova zagaranja i temperatura u hladnjaku je normalna, nema razloga za brigu.