Skip to main content
AEG | Help and Support

Koja je optimalna temperatura u hladnjaku/zamrzivaču?

 

Pitanje: 
  • Koja je optimalna temperatura u hladnjaku/zamrzivaču?  
Vrijedi za: 
  • hladnjake 
  • hladnjake-zamrzivače 
  • zamrzivače  
Općeniti savjet: 
  • Trebali biste temperaturu hladnjaka držati maksimalno na 4 °C, a zamrzivač treba biti postavljen na -19 °C (ili -18 °C, ovisno o modelu). 
  • Ljeti malo povećajte zadanu temperaturu
  • Optimalna okolna temperatura aparata treba biti od 20 do 25 °C"