Skip to main content
AEG | Help and Support

Zamrzivač ima inje ili led na stranicama ili na rubovima

Normalni led i kondenzacija u pretincima zamrzivača

Normalno je da se u zamrzivačima stvaraju inje i led.

Led se stvara kad se vrata otvore, čime se vlazi omogućava da uđe u uređaj.

Led se može ukloniti odmrzavanjem zamrzivača.

Jesu li se vrata često otvarala ili bila dulje vrijeme otvorena?

Ako su vrata bila otvorena predugo ili ako se otvaraju prečesto, ulazak vlažnog zraka može dovesti do kondenzacije vlage, zbog čega nastaje led. Izbjegavajte ostavljati vrata otvorenima dulje vrijeme.

Tako ćete i uštedjeti energiju.

Led se može ukloniti odmrzavanjem zamrzivača.

Jeste li pokušali odmrznuti zamrzivač?

Zamrzivač se mora odmrznuti kad sloj leda na bočnim stranicama dosegne debljinu od oko 10-15 mm.

Bit će lakše odmrznuti zamrzivač kad je prazan ili kad sadrži samo nekoliko predmeta.

Uklonite led na sljedeći način:

 1. Isključite uređaj.
 2. Izvadite svu hranu iz zamrzivača, umotajte ih u nekoliko slojeva papira i spremite ih na hladno mjesto.
 3. Ostavite vrata otvorena, izvadite čep iz odvoda i prikupite vodu na pliticu. Strugačem brzo uklonite led.
 4. Kada završite s odmrzavanjem, temeljito obrišite unutrašnjost zamrzivača i ponovno umetnite čep.
 5. Uključite uređaj.
 6. Upravljačku tipku za temperaturu postavite na najnižu temperaturu i ostavite uređaj na toj postavci od dva do tri sata.
 7.                      
 8. Stavite hranu u zamrzivač.

Za struganje leda nikada ne koristite oštre metalne predmete. To bi moglo oštetiti uređaj. Ne koristite mehaničke alate ili druga umjetna pomagala kako biste ubrzali odmrzavanje, osim ako ih odobrava proizvođač. Ako temperatura zamrznute hrane poraste tijekom odmrzavanja, to može skratiti njezin rok uporabe.

Možda brtva vrata nije ispravno postavljena? Je li na neki način oštećena?

Pažljivo pregledajte brtvu vrata.

Ako je brtva vrata oštećena ili nije na mjestu, temperatura u zamrzivaču će porasti, pa će se stvoriti puno leda i kondenzacije. To može pokrenuti alarm na zaslonu, LED lampicu upozorenja ili zvučni alarm.

Ovi alarmi ukazuju na to da je unutarnja temperatura uređaja previsoka da bi on mogao raditi.

Gumena se brtva vrata može provjeriti pomoću komada papira, tako da ga umetnete između vrata i okvira. Papir treba biti čvrsto pričvršćen svugdje gdje su vrata zatvorena.

Ako je brtva izobličena, problem se ponekad može riješiti njezinim zagrijavanjem kroz par sekundi pomoću sušila za kosu, te pokušajem izravnavanja gume.

NAPOMENA: Nemojte brtvu previše grijati jer tako možete oštetiti i brtvu i vrata.

Brtvu vrata održavajte čistom i zamijenite je ako postoje znakovi oštećenja.

Tako ćete i uštedjeti energiju.

Ako ne možete zamijeniti brtvu vrata, možete pozvati inženjera.

Je li hrana ispravno pohranjena?

Hranu uvijek pohranjujte zamotanu u foliju ili u vakumiranu kutiju.

Komadi hrane koji se ostave bez umotavanja stvorit će dosta vlage i leda unutar uređaja.

Ima li dovoljno prostora oko zamrzivača?

Važno je da oko uređaja ima dovoljno mjesta, čime se omogućava pravilna ventilacija.

Informacije o ventiliranju pronaći ćete u korisničkom priručniku ili u priloženom priručniku za instalaciju.

Na primjer:

ZAHTJEVI GLEDE DOVODA ZRAKA

 1. Zamrzivač postavite vodoravno na stabilnu površinu. Sve bi četiri noge trebale biti na podu.
 2. Pazite da je poleđina uređaja odmaknuta barem 5 cm od zida.
 3. Pazite da su bočne stranice uređaja odmaknute barem 5 cm od zida/ormarića.

Temperatura nije pravilno postavljena.

Ako je temperatura postavljena prenisko za okolinu okruženja, unutar zamrzivača stvarat će se puno leda.

Odabir više temperature, oko -18 stupnjeva C za većinu okruženja, usporit će stvaranje leda.

Utikač za odvod nije do kraja umetnut.

Umetnite utikač do kraja.

Oštećene šarke

Ako je šarka oštećena, to može biti uzrok problema.

Inženjer će moći popraviti sve probleme s neispravnim šarkama.

 • Was this article helpful?