Skip to main content
AEG | Help and Support

Uređaj ima mehanički kvar ili je oštećen

 

Ako je unutarnja obloga vašeg uređaja oštećena ili napukla, šteta je možda nastala tijekom prijenosa ili instalacije, zbog predmeta pohranjenih u uređaju ili vanjskim mehaničkim djelovanjem.

Ako otkrijete oštećenje prilikom otvaranja uređaja:

Ne priključujte i ne koristite oštećeni uređaj.

Obratite se distributeru od kojeg ste kupili uređaj i obavijestite ga o oštećenju. Broj telefona distributera pronaći ćete na računu ili na otpremnici. Oštećenje uzrokovano prijenosom ili tijekom instalacije nije pokriveno jamstvom.

Ako otkrijete oštećenje nakon postavljanja i uporabe uređaja: 

U tom se slučaju morate obratiti svom distributeru kako biste ga obavijestili o oštećenju.

Ako je oštećenje uzrokovano predmetima pohranjenima u uređaj ili drugim mehaničkim djelovanjima:

Sve se napukline mogu uredno zabrtviti brtvilom za opće namjene. Pazite da brtvilo nije otrovno i da je prikladno za odjeljke u koje se stavlja hrana.

Ako su šarke, vodilice ili podlošci iskrivljeni, slomljeni ili ne sjedaju dobro.

Kako biste otklonili problem ili se interesirali oko nabave oštećenih dijelova, kontaktirajte naš pozivni centar 01/6323-338.