Skip to main content
AEG | Help and Support

Kuivausrummun näytössä näkyy virhekoodi EHO, EH0

 

Ongelma:
  • Kuivausrummun näytössä näkyy virheviesti EHO, EH0. Se ilmaisee virtalähteen ongelman.
Koskee seuraavaa:
  • Ilmatuuletettu kuivausrumpu
  • Kuivausrumpu
  • Lämpöpumpulla varustettu kuivausrumpu
Ratkaisu:

1.Tarkista virransyöttö kytkemällä samaan pistorasiaan jokin toinen laite ja tarkistamalla sen toiminta

Jos toinen laite ei toimi, vika on todennäköisesti johdotuksessa.

Varoitus: Älä koskaan käytä jatkojohtoja laitteen kanssa. Muutoin vaarana on oikosulku tai tulipalo.

Tärkeää: Ota yhteyttä paikalliseen sähköasentajaan saadaksesi ohjeita johdotukseen liittyvissä ongelmissa.

2. Nollaa laite uudelleen

  • Irrota pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja kytke se sitten takaisin (sama tulos voidaan saavuttaa turvakytkimellä).
  • Kun laite on kytketty verkkovirtaan, kytke se toimintaan ja valitse ohjelma.

3. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen

On suositeltavaa pyytää huoltoteknikkoa käymään, jos edellä mainitut ohjeet eivät ratkaise ongelmaa.

Varoitus: Emme suosittele tuotteen käyttöä, ennen kuin ongelma on täysin korjattu. Irrota laite äläkä liitä sitä uudestaan, ennen kuin olet varma, että se voidaan tehdä turvallisesti.