Skip to main content
AEG | Help and Support

Kuivausrummun näytössä näkyy virhekoodi EHO, EH0

 

Ongelma:
  • Kuivausrummun näytössä näkyy virheviesti EHO, EH0. Se ilmaisee virtalähteen ongelman.
Koskee seuraavaa:
  • Ilmatuuletettu kuivausrumpu
  • Kuivausrumpu
  • Lämpöpumpulla varustettu kuivausrumpu
Ratkaisu:

1. Tarkista virransyöttö kytkemällä samaan pistorasiaan jokin toinen laite ja tarkistamalla sen toiminta

Jos toinen laite ei toimi, vika on todennäköisesti johdotuksessa.

Varoitus: Älä koskaan käytä jatkojohtoja laitteen kanssa. Muutoin vaarana on oikosulku tai tulipalo.

Tärkeää: Ota yhteyttä paikalliseen sähköasentajaan saadaksesi ohjeita johdotukseen liittyvissä ongelmissa.

2. Nollaa laite uudelleen

Irrota pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja kytke se sitten takaisin (sama tulos voidaan saavuttaa turvakytkimellä).
Kun laite on kytketty verkkovirtaan, kytke se toimintaan ja valitse ohjelma.
3. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen

On suositeltavaa pyytää huoltoteknikkoa käymään, jos edellä mainitut ohjeet eivät ratkaise ongelmaa.

HUOMIO: Ongelmasta riippuen teknikon huoltovierailusta voidaan veloittaa myös takuuaikana.
Kirjaa ilmoitettu virhekoodi ja kerro se, kun kutsut paikalle huoltoteknikon. Tämä ei ratkaise ongelmaa, mutta auttaa teknikkoa tunnistamaan ongelman syyn.

Varoitus: Emme suosittele tuotteen käyttöä, ennen kuin ongelma on täysin korjattu. Irrota laite äläkä liitä sitä uudestaan, ennen kuin olet varma, että se voidaan tehdä turvallisesti.