Skip to main content
AEG | Help and Support

Uunin sisään ja lasilevyjen väliin tiivistyy tai pääsee kosteutta tai vettä

Kosteutta muodostuu, kun uunissa lämmitetään ruokia. Tämä koskee erityisesti pakastetuotteita. Tämä on luonnollinen ilmiö. Kosteus poistuu uunin ilmanvaihtokanavien kautta, luukun reunoilta. Tämä tarkoittaa, että luukun kahden lasilevyn väliin voi muodostua tahroja ja tiivistyä kosteutta. Tahrat johtuvat rasvahiukkasten ja jäähdytysilman välisistä reaktioista.  

Uunit yleisesti

Joissakin malleissa on höyryjärjestelmä, joka lisää höyryä kypsennyksen aikana paistoksen mureamman sisäosan ja rapeamman pinnan varmistamiseksi. Ilma kiertää uunissa jatkuvasti ja uuni kierrättää täten höyryä. Tämä lyhentää kypsennysaikaa ja pienentää energiankulutusta.

Höyry voi tiivistyä kosteudeksi uunin sisälle tai lasilevyihin. Tämä on luonnollinen ilmiö.

Pyyhi tiivistynyt kosteus pois jokaisella uunin käyttökerralla. Katso ohjeet tarvittaessa ohjekirjasta.

Mikroaaltouuni / kompaktiuuni

Mikroaaltotoimintoa käyttäessä ruoka kuumenee erittäin nopeasti. Kuumennuksen aikana tiivistyvä kosteusmäärä vaihtelee kuumennettavan ruokatyypin ja lämpötila-asetuksen mukaan.

Turvallisuussyistä luukkua ei voida irrottaa eikä sitä täten voida puhdistaa sisältä.