Skip to main content
AEG | Help and Support

Näytössä näkyy virheviesti P

Viesti P ilmoittaa käynnissä olevasta tehotoiminnosta.

Toiminto sammuu automaattisesti lyhyen ajan kuluessa ja viesti häviää näytöstä.

Lisätietoa on saatavilla laitteen ohjekirjasta.

  • Was this article helpful?