Skip to main content
AEG | Help and Support

WiFi-yhteyden merkkivalo hävisi / vilkkuu

 

Jos robotti ei saa Wi-Fi-signaalia, WiFi-yhteyden merkkivalo vilkkuu. Asetettu verkko ei ole saatavilla. Tämä voi johtua kodin reitittimen puutteellisesta toiminnasta TAI robotti voi olla WiFi-yhteyden toiminta-alueen ulkopuolella. JOS robottia ei ole asetettu lainkaan, WiFi-yhteyden merkkivaloa ei näy. Jos symboli syttyy ja palaa vakiona, robotti on yhdistetty reitittimeen.