Skip to main content
AEG | Help and Support

Akut eivät lataudu

 

Virtajohtoa ja -sovitinta ei ole asennettu oikein tai liitetty pistorasiaan. Robotissa olevia latausliittimiä ei ole kytketty latausalustan latausliittimiin. Liitä virtasovittimen liitin lataustelakkaan. Liitä virtajohto pistorasiaan. Varmista, että robotissa olevat latausliittimet on kytketty latausalustaan. Tarkista, että pistoke ja johto eivät ole vahingoittuneet. Puhdista robotissa ja laturissa olevat latausliittimet kuivalla liinalla.