Skip to main content
AEG | Help and Support

Laitteesta kuuluu ääntä

 

Lorisevat, kitisevät tai kolisevat äänet 

Nämä ovat kompressorin normaalisti tuottamia ääniä.

Käyntiäänet voivat poiketa vanhemmista laitteista jäähdytysaineen uuden koostumuksen vuoksi.

Nesteen virtaamisesta, käynnistä, tippumisesta tai kuplimisesta aiheutuvat äänet 

Nämä ovat lauhduttimen normaalisti tuottamia ääniä.

Käyntiäänet voivat poiketa vanhemmista laitteista jäähdytysaineen uuden koostumuksen vuoksi.

Säännöllinen kolina 

Säännöllinen kolina 2-3 kertaa sekunnissa jäähdytyksen aikana.

Nämä ovat jäähdytysaineen ruiskutuksen aikana normaalisti esiintyviä ääniä.

Käyntiäänet voivat poiketa vanhemmista laitteista jäähdytysaineen uuden koostumuksen vuoksi.

Humina, surina tai hurina

Nämä ovat kompressorin mekaanisten osien aiheuttamia normaaleja käyntiääniä.

Rätisevät tai poksahtelevat äänet. 

Rätisevää tai poksahtelevaa ääntä kuuluu 2-10 kertaa päivässä.

Nämä ovat automaattisen sulatustoiminnon normaaleja käyntiääniä, jotka vähenevät ajan myötä.

Napsautusäänet 

Nämä ovat termostaatin normaaleja käyntiääniä sen kytkeytyessä päälle tai pois päältä.

Tärinä- tai kolisevat äänet.

Näitä ääniä voi esiintyä, jos laitteen takana oleva putkijärjestelmä koskettaa seinää tai jotakin kalustetta. Tämä ei vaikuta laitteen toimintaan.

Onko laite kosketuksissa johonkin esineeseen?

Kokeile siirtää laitetta tai säätää kalustetta, poista mahdolliset esineet laitteen päältä. Tärinä-äänet yleensä loppuvat. 

Ongelma voidaan myös korjata siirtämällä hiukan laitteen takaseinässä olevaa putkea tai kiinnittämällä se paikoilleen.

Koskettavatko laitteessa olevat tuotteet toisiaan?

Ongelma voidaan korjata asettamalla laitteessa olevat tuotteet kauemmas toisistaan, jolloin myös ilmankierto paranee.

Onko laitteen päällä esineitä?

Ongelma voidaan korjata poistamalla esineet laitteen päältä.

Picture1.png

Picture2.png

Jatkuvat napsautusäänet kompressorin kytkeytyessä päälle tai pois päältä 

Jatkuvat napsautusäänet voivat johtua ohjelmistoviasta tai viallisesta kompressorin käynnistysreleestä.

Ongelma voidaan korjata nollaamalla laite. Laite voidaan nollata irrottamalla pistoke pistorasiasta noin tunnin ajaksi ja kytkemällä se sen jälkeen takaisin pistorasiaan.

Jos ongelma toistuu, laite tulee tarkistaa valtuutetussa huoltoliikkeessä.

  • Was this article helpful?