Skip to main content
AEG | Help and Support

Trummelkuivati ekraanil kuvatakse veakood E8

 

Probleem:
  • Trummelkuivati ekraanil kuvatakse veakood E80.
  • See viitab probleemile, mis on seotud tsükli valikulüliti või tarkvaraga
Kasutuskoht:
  • Ventilaatorkuivati
  • Kondensaatoriga kuivati
  • Soojuspumbaga kuivati
Resolutsioon:

1. Veenduge, et tsükli valikulüliti ei ole seatud kahe programmisätte vahele

2. Lähtestage seade

Eemaldage pistik toitepesast, oodake 30 sekundit ja seejärel ühendage toitepistik uuesti vooluvõrku (samal otstarbel saab kasutada ka kaitselülitit).
Kui seade on vooluvõrku ühendatud, lülitage see sisse ja valige programm.
3. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse

Kui eeltoodud soovitustest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.

MÄRKUS. Sõltuvalt probleemist on võimalik, et te peate hooldusväljakutse eest tasuma ja seda isegi garantiiperioodil.
Märkige tekkinud veakood üles ja viidake sellele, kui hooldustehnikult abi küsite. See ei lahenda teie probleemi, kuid aitab meie tehnikul probleemi põhjust kindlaks teha.

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.