Skip to main content
AEG | Help and Support

Trummelkuivati ekraanil kuvatakse veakood E8

Probleem tsükli valikunupu või tarkvaraga.

  • Proovige seade taaskäivitada. Võtke pistik seinakontaktist välja, oodake 30 sekundit ja pange siis uuesti sisse.
  • Sama tulemuse annab ka turvalüliti kasutamine. Ühendage seade vooluvõrku, lülitage sisse ja valige programm. Kui veakood ilmub ekraanile tsükli töötamise ajal, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.
  • Was this article helpful?