Skip to main content
AEG | Help and Support

Trummelkuivati laseb korgid läbi / vallandab kaitselüliti

 

  • Ärge ühendage pesumasinat ja trummelkuivatit samasse vooluahelasse. Kahe seadme kombineeritud võimsustarve oleks suurem kui 13 amprit.
  • Kui kaitselüliti vallandub või kui kaitse seadme sisse- või väljalülitamisel läbi põleb, on tavaliselt tegu maalekke või lühiühendusega.
  • Probleemi põhjus võib olla seadme ühendusveas. Lülitage seade sisse teises kohas.
  • Kui samasse vooluahelasse on ühendatud mitu seadet, võib see kaitsme läbi põletada või kaitselüliti vallandada.
  • Ärge kunagi kasutage seadme ühendamiseks pikendusjuhtmeid, sest see võib kaasa tuua lühise ja põhjustada tulekahju.
  • Kui kirjeldatud soovitused probleemi ei lahenda, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.