Skip to main content
AEG | Help and Support

Nõudepesumasin läheb lühiühendusse, korgid lähevad välja või kaitse vallandub

 

Pesumasinat ja trummelkuivatit ei tohiks samasse vooluahelasse ühendada. Kahe seadme jaoks vajalik toitevarustuse tase ületab kaitsmete ohutu standardvõimsuse. Kui kaitselüliti vallandub või kui kaitse seadme sisse- või väljalülitamisel läbi põleb, on tegu maalekke või lühiühendusega. Kui samasse vooluahelasse on ühendatud mitu seadet, võib see kaitsme läbi põletada või kaitselüliti vallandada.

  • Probleemi peaks lahendama seadme ühendamine teise vooluahelasse.

Ärge kunagi kasutage seadme ühendamiseks pikendusjuhtmeid, sest see võib kaasa tuua lühise ja põhjustada tulekahju.

  • Kui kirjeldatud soovitused probleemi ei lahenda, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.

 

  • Was this article helpful?