Skip to main content
AEG | Help and Support

Ust saab avada ja vesi voolab välja

 

Kui valitud oli pesutsükkel koos loputusvee hoidmisega ja masin lülitati tsükli valikukettaga välja või eemaldati toitevõrgust, saab ukse avada mõne minuti pärast vaatamata masinas olevale veele. Sel juhul voolab vesi välja põrandale. Loputusvee hoidmisega tsükli valimisel pidage meeles, et enne seadme väljalülitamist ja ukse avamist tuleb käivitada tühjendustsükkel.

Kui kirjeldatud soovitus probleemi ei lahenda, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.