Skip to main content
AEG | Help and Support

Ahju kella ei saa seadistada

  • Taaskäivitage ahi või pliit, eemaldades toitejuhtme umbes 1 minutiks seinakontaktist või lülitades välja toiteallika.
  • Pärast toite sisselülitamist vilgub ekraanil kellaikoon. Valige kellaaeg nuppudega + ja –.
  • Vajaduse korral vaadake kasutusjuhendit. Digitaalsete kellade eksimus jääb tavaliselt +/–2 minuti sisse kuus.

Kui probleem ei lahene, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.