Skip to main content
AEG | Help and Support

Ekraanil kuvatakse veateade L

Teade L näitab, et lapselukk on sisse lülitatud.

Turvaluku väljalülitamiseks tutvuge kasutusjuhendis oleva põhjaliku selgitusega, kuna erinevatel seadmetel on selleks erinevad meetodid.

Võib-olla saate kasutada allesitatud levinud meetodit.

  • Lülitage pliit välja ja seejärel uuesti sisse.
  • Vajutage samaaegselt nuppe "–" ja "+".
  • Seejärel vajutage nuppu "–".
  • Was this article helpful?