Skip to main content
AEG | Help and Support

Nõudepesumasin ei kuumuta vett

Probleemi võib lahendada seadme lähtestamine.

  1. Eemaldage nõudepesumasin vooluvõrgust, oodake 1 minut ja ühendage siis uuesti. Võite proovida ka elektri välja- ja sisselülitamist elektrikilbist/toitelülitist. Kui olete seadme oma kohalt välja tõmmanud ja tagasi lükanud, siis tuleb kindlasti vaadata, et voolikud poleks sõlmes ega kokkusurutud ning veekraan oleks täiesti lahti.
  2. Lülitage nõudepesumasin sisse, valige sobiv tsükkel ja käivitage see.
  3. Kui tsükkel käivitub ja töötab nagu tavaliselt, on probleem lahenenud.

Kui seade pärast lähtestamist tsüklit õigesti ei käivita, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.