Skip to main content
AEG | Help and Support

Multitablettide kasutamine

 

Kui kasutate multitablette, ei pruugi soolamahuti ega pindaktiivse aine jaoturi täitmine vajalik olla (olenevalt vee karedusest). Kareda veega piirkondades soovitatakse paremate tulemuste saamiseks siiski kasutada ka soola ja pindaktiivset ainet.

  • Seadke vee kareduse tase elektrooniliselt tasemele 1. Sellel tasemel soola lisamise indikaator juhtpaneelil ei sütti.
  • Lülitage sisse multitablettide funktsioon, vajutades vastavat nuppu.
  • Täpsemat teavet leiate seadme kasutusjuhendist.

Multitablettide funktsioon tuleb sisse lülitada pärast tsükli valimist ja seadme mällu seda ei salvestata.

  • Lülitage multitablettide funktsioon sisse enne iga tsüklit.
  • Kui kuivatustsükli tulemused ei ole rahuldavad, täitke pindaktiivse aine jaotur ja seadke vee karedus tasemele 1 või 2.