Skip to main content
AEG | Help and Support

Nõudepesumasin kuvab veakoodi C3 või AL4

 

Probleem
  • Nõudepesumasin kuvab veakoodi C3 või AL4
Kasutuskoht
  • Integreeritud nõudepesumasin
  • Eraldiseisev nõudepesumasin
Lahendus

1. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Veakood C3 või AL4 viitavad lekkele ja/või vee kogunemisele seadme põhjale. Soovitatav on pöörduda volitatud hooldustehniku poole.    

Keerake nõudepesumasina veeühendus kinni, et ära hoida üleujutust.   

MÄRKUS. Olenevalt probleemist on võimalik, et te peate hooldusväljakutse eest tasuma ja seda isegi garantiiperioodil.  

Märkige tekkinud veakood üles ja viidake sellele, kui hooldustehnikult abi küsite. See ei lahenda teie probleemi, kuid aitab meie tehnikul probleemi põhjust kindlaks teha.  

Esitatud veakood: CU  

Hoiatus. Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.
 

  • Was this article helpful?