Skip to main content
AEG | Help and Support

Minu sügavkülmiku ust on raske avada

 

Probleem 
  • Ust on raske avada
  • Ust tuleb enne selle avanemist kõvasti tõmmata
Kasutuskoht 
  • Sügavkülmik
Resolutsioon 

1. Suruge sõrm uksetihendi nurga sisse, et osa imirõhust välja lasta ja hõlbustada ukse avamist kohe pärast selle sulgemist.   

2. Oodake ca üks minut enne ukse uuesti avamist, kui see on just suletud   

3. Vältige ukse kinni löömist   

4. Veenduge, et seade seisaks ühetasaselt

Reguleerige põhjas olevaid jalgu ja kontrollige vesiloodiga ühetasasust

5. Kontrollige, kas hinged on kahjustatud ja asendage kõik defektsed hingeosad    

6. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse

Kui eeltoodud soovitustest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.

Põhjus   
  • Külmikus või sügavkülmikus olev õhk „kahaneb“ külmemaks muutudes. See võib mõnikord imirõhku tekitada, mis muudab ukse avamise raskeks. Kui uks suletakse kiiresti või lüüakse kinni, surutakse õhk välja ja vaakumi välja laskmiseks võib kuluda mitu minutit, mille järel saab ukse normaalselt avada. Imirõhk külmikus või sügavkülmikus peale ukse sulgemist on normaalne ja mitte toote rike.    

 

  • Was this article helpful?