Skip to main content
AEG | Help and Support

Seade teeb müra

 

Mulksuvad, kriiksuvad või ragisevad helid

Need on kompressori tavapärased helid.

Uute seadmete hääled erinevad vanadest, sest tänapäeval kasutatakse uue koostisega külmutusagensit.

Vulisemise, voolamise, tilkumise või mullitamise helid 

Need on kondensaatori tavapärased helid.

Uute seadmete hääled erinevad vanadest, sest tänapäeval kasutatakse uue koostisega külmutusagensit.

Regulaarne koputamisheli 

Regulaarne koputamisheli 2-3 korda sekundis kõlab külmutamise ajal.

Need on külmutusagensi liikumisega kaasnevad tavapärased helid.

Uute seadmete hääled erinevad vanadest, sest tänapäeval kasutatakse uue koostisega külmutusagensit.

Kumisevad, sumisevad, põrisevad helid

Tegemist on tavapäraste helidega, mida tekitavad kompressoris olevad mehhaanilised osad.

Praksuvad või kopsivad helid. 

Praksuvad või kopsivad helid kostavad 2–10 korda päevas.

Tegemist on tavapäraste helidega, mida tekitab automaatne sulamistsükkel; aja jooksul muutuvad need helid harvemaks.

Klõpsuv heli

Tegemist on tavapäraste helidega, mida tekitab sisse ja välja lülituv termostaat.

Vibreeriv või plärisev heli.

Sellised helid võivad tekkida juhul, kui seadme tagaküljel asuv torusüsteem puutub vastu seina või kappi. Need helid ei mõjuta seadme tööd.

Kas miski on vastu seadet?

Proovige seadet veidi liigutada või reguleerige kapiseinu või esipaneele. See peaks vibreeriva heli kõrvaldama.

Probleemi võib lahendada ka seadme tagaküljel olevate torude kerge muutmine või nende kohale fikseerimine.

Kas seadmes olevad esemed puutuvad üksteise vastu?

Probleem võib kaduda, kui asetate seadmes olevad esemed üksteisest veidi kaugemale; lisaks parandab see õhu liikumist.

Kas olete pannud midagi seadme peale?

Probleem võib kaduda, kui võtate seadme peal olevad esemed sealt ära.

Picture1.png

Picture2.png

Pidevad klõpsuvad helid kompressori sisse- ja väljalülitamisel

Pidevaid klõpsuvaid helisid võivad põhjustada tarkvaraprobleemid või kompressori korrast ära käivitusrelee.

Probleem võib kaduda, kui te seadme taaskäivitate. Seadme taaskäivitamiseks eemaldage toitepistik umbes tunniks seinakontaktist ja ühendage see siis uuesti.

Kui probleem ilmneb uuesti, laske tehnikul seade üle vaadata.

  • Was this article helpful?