Skip to main content
AEG | Help and Support

Seadme valgustus ei tööta

 

Pirn on läbi
  • Eraldage seade toitepesast ja asendage pirn, nagu kasutusjuhendis kirjeldatud.
Valgusti lüliti on kinni kiilunud

Kui teie seadmel on nähtaval kohal lambilüliti, asub see seadme sees.

  • Puhastage see ja veenduge, et seda saaks vabalt liigutada.
Üks või mõlemad uksed on liiga kaua lahti olnud

Kui uksed jäävad liiga kauaks lahti, lülitab juhtsüsteem valgustuse välja.

  • Probleemi lahendamiseks sulgege uks(ed) korralikult ja avage need uuesti.

 

Kui kirjeldatud abinõud probleemi ei lahenda, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.