Skip to main content
AEG | Help and Support

Ο καταψύκτης έχει πάγο στα πλαϊνά και στις άκρες

Φυσιολογικός πάγος και συμπύκνωση σε θαλάμους καταψύκτη

Είναι φυσιολογικός ο σχηματισμός πάγου στους καταψύκτες.

Ο πάγος σχηματίζεται όταν ανοίγει η πόρτα και επιτρέπει στον υγρό αέρα να εισέρχεται στη συσκευή.

Αυτό ο πάγος μπορεί να αφαιρεθεί με την απόψυξη του καταψύκτη.

Η πόρτα ανοίγει συχνά ή έχει μείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα;

Αν η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή αν ανοίγει πολύ συχνά, το αποτέλεσμα της εισροής αέρα με υγρασία είναι η συμπύκνωση της υγρασίας, η οποία τελικά σχηματίζει πάγο. Αποφεύγετε να αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αυτό θα βοηθήσει επίσης στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Αυτό ο πάγος μπορεί να αφαιρεθεί με την απόψυξη του καταψύκτη.

Έχετε προσπαθήσει να αποψύξετε τον καταψύκτη σας;

Ο καταψύκτης πρέπει να αποψύχεται όταν η στρώση πάγου στα πλαϊνά φτάνει σε πάχος τα 10–15 mm.

Θα είναι ευκολότερο να αποψύξετε τον καταψύκτη όταν είναι άδειος ή όταν περιέχει λίγα πράγματα.

Αφαιρέστε τον πάγο με τον ακόλουθο τρόπο:

  1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
  2. Αφαιρέστε τυχόν τρόφιμα από τον καταψύκτη, τυλίξτε τα σε πολλές στρώσεις εφημερίδας και βάλτε τα σε ένα δροσερό μέρος.
  3. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, αφαιρέστε το πώμα από την αποστράγγιση και συλλέξτε το νερό σε έναν δίσκο. Χρησιμοποιήστε μια ξύστρα για να αφαιρέσετε γρήγορα τον πάγο.
  4. Όταν έχετε τελειώσει την απόψυξη, σκουπίστε το εσωτερικό του καταψύκτη σχολαστικά και τοποθετήστε ξανά το πώμα αποστράγγισης.
  5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
  6. Ρυθμίστε τον διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στη χαμηλότερη θερμοκρασία και αφήστε τη συσκευή σε αυτή τη ρύθμιση για δύο με τρεις ώρες.                      
  7. Τοποθετήστε ξανά τα τρόφιμα στον καταψύκτη.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα για την απόξεση του πάγου. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε μηχανικά εργαλεία ή άλλους τεχνητούς τρόπους για να επιταχύνετε την απόψυξη, εκτός αν προτείνονται από τον κατασκευαστή. Αν η θερμοκρασία των κατεψυγμένων τροφίμων αυξηθεί κατά τη διάρκεια της απόψυξης, η διάρκεια ζωής τους ενδέχεται να μειωθεί.

Μήπως δεν έχει τοποθετηθεί σωστά το λάστιχο της πόρτας; Μήπως έχει φθαρεί με κάποιο τρόπο;

Ελέγξτε το λάστιχο της πόρτας με προσοχή.

Αν το λάστιχο της πόρτας είναι φθαρμένο ή είναι εκτός θέσης, θα ανέβει η θερμοκρασία εντός του καταψύκτη και θα σχηματιστεί πολύς πάγος και συμπύκνωση. Αυτό μπορεί να ενεργοποιήσει τον συναγερμό στην οθόνη, την προειδοποιητική λυχνία LED ή έναν ηχητικό συναγερμό.

Αυτοί οι συναγερμοί υποδεικνύουν ότι η εσωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή για να λειτουργήσει η συσκευή.

Το λάστιχο της πόρτας μπορεί να ελεγχθεί με τη χρήση ενός φύλλου χαρτιού, εισάγοντάς το μεταξύ της πόρτας και του πλαισίου. Το χαρτί θα πρέπει να συγκρατείται γερά σε όλο του το πλάτος όταν είναι κλειστή η πόρτα. 

Αν το λάστιχο της πόρτας είναι παραμορφωμένο, μπορεί μερικές φορές να επιδιορθωθεί αν το θερμάνετε για μερικά δευτερόλεπτα με ένα πιστολάκι μαλλιών και έπειτα προσπαθήσετε να το ισιώσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη θερμαίνετε υπερβολικά το λάστιχο της πόρτας, καθώς μπορεί να προξενήσετε βλάβη τόσο στο λάστιχο όσο και στην πόρτα.

Διατηρείτε το λάστιχο της πόρτας καθαρό και αντικαταστήστε το αν υπάρχουν σημάδια ζημιάς.

Αυτό θα βοηθήσει επίσης στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Αν δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε το λάστιχο της πόρτας, μπορείτε να κλείσετε ένα ραντεβού με έναν τεχνικό.

Τα τρόφιμα είναι σωστά αποθηκευμένα;

Να αποθηκεύετε πάντα τα τρόφιμα τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο ή σε αεροστεγές δοχείο.

Τα τρόφιμα που δεν είναι τυλιγμένα θα δημιουργήσουν πολλή υγρασία και πάγο εντός της συσκευής.

Υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από τον καταψύκτη;

Είναι σημαντικό να υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από τη συσκευή για τον σωστό εξαερισμό.

Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον εξαερισμό στο εγχειρίδιο χρήστη ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που το συνοδεύει.

Παράδειγμα:

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ

  1. Τοποθετήστε τον καταψύκτη οριζόντια σε σταθερή επιφάνεια. Και τα τέσσερα πόδια πρέπει να ακουμπούν στο έδαφος.
  2. Βεβαιωθείτε ότι το πίσω μέρος της συσκευής έχει απόσταση τουλάχιστον 5 cm από τον τοίχο.
  3. Βεβαιωθείτε ότι τα πλαϊνά της συσκευής έχουν απόσταση τουλάχιστον 5 cm από τους τοίχους/ντουλάπια.

Δεν έχει ρυθμιστεί κατάλληλα η θερμοκρασία.

Αν η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά για τον περιβάλλοντα χώρο, θα σχηματιστεί πολύς πάγος στο εσωτερικό του καταψύκτη.

Η επιλογή μιας υψηλότερης θερμοκρασίας, περίπου -18 βαθμοί C στις περισσότερες περιπτώσεις, θα επιβραδύνει τον σχηματισμό πάγου.

Το πώμα αποστράγγισης δεν έχει εισαχθεί πλήρως.

Εισαγάγετε πλήρως το πώμα. 

Μεντεσέδες με ζημιά

Αν ένας μεντεσές έχει υποστεί ζημιά, μπορεί να ευθύνεται για το πρόβλημα. 

Ένας τεχνικός θα μπορεί να διορθώσει τυχόν προβλήματα με ελαττωματικούς μεντεσέδες.