Skip to main content
AEG | Help and Support

Vaske-/tørremaskinen viser fejlkode E20, C2 eller bipper/blinker 2 gange

Problem


Vaske-/tørremaskinen viser fejlkode E20, C2 eller bipper/blinker 2 gange. Det indikerer, at der er problemer med afløb, pumpe eller software.


Gælder for

 

  • Tørretumbler med luftaftræk
  • Kondenstørretumbler
  • Tørretumbler med varmepumpe

Løsning


1. Kontroller at den eksterne afløbsslange er korrekt tilsluttet (hvis relevant). 

For at pumpe vandet direkte ud i afløbet skal der tilsluttes en ekstern slange til kondenstørretumbleren. Der er en rød eller grøn slange øverst på tørretumblerens bagside. Den tages ud og forlænges med en slange. Vandet løber ikke længere ind i vandbeholder, men direkte ud i afløbet.

2. Kontroller om slangen er bøjet, stoppet eller snoet.

Forkort slangen så den ikke bøjes - men hænger frit ned i afløbet. Alternativt kan der opstå en fejlkode eller en lækage.

3. Nulstil maskinen

Træk stikket ud af stikkontakten, vent 30 sekunder, og sæt derefter stikket i igen (det samme resultat kan opnås ved at bruge HFI/HFPI relæet). 
Tilslut maskinen, tænd og vælg et program.
4. Kontakt Electrolux Service

Hvis ovenstående råd ikke løser problemet, så anbefaler vi, at du bestiller besøg af en servicetekniker.

 
BEMÆRK: Afhængig af problemet kan du kan blive bedt om betaling for et servicebesøg, også i garantiperioden.

Notér den rapporterede fejlkode, og oplys den, når du bestiller besøg af en servicetekniker. Det vil ikke løse dit problem, men det vil hjælpe vores tekniker med at finde årsagen til problemet.

 
 Advarsel: Undgå at bruge produktet, før problemet er fuldstændigt løst. Træk maskinens stik ud af stikkontakten, og sæt det ikke i igen, før du ved, at det er sikkert.