Skip to main content
AEG | Help and Support

Tørretumbleren tænder eller starter ikke

 

Problem
 • Tørretumbleren tænder ikke efter tørring. 
 • Tørretumbler tænder eller starter ikke
Gælder
 • Tørretumbler med aftræk
 • Kondenstørretumbler
 • Tørretumbler med varmepumpe
Løsning
 1. Løsning
 2. Kontroller om  flere maskiner er tilsluttet samme sikringsgruppe. En vaskemaskine og en tørretumbler må ikke tilsluttes samme sikringsgruppe. De to maskiner kræver samlet over 13 ampere.Er flere apparater tilsluttet samme sikringsgruppe, kan det få sikringen til at springe eller udløse relæet.
 3. Kontroller tislutningen af maskinen. Prøv evt. at tilslutte apparatet et andet sted.
 4. Kontakt Electrolux Service
  Vi anbefaler, at du bestiller besøg af en servicetekniker.
 Tip

BEMÆRK: Afhængig af problemet kan du kan blive bedt om betaling for et servicebesøg, også i garantiperioden.

 Advarsel: Undgå at bruge maskinen, før problemet er fuldstændig løst. Træk maskinens stik ud af stikkontakten, og sæt det ikke i igen, før du ved, at det er sikkert.