Skip to main content
AEG | Help and Support

Tørretumbleren tænder ikke efter tørring

Problem


Tørretumbleren tænder ikke efter tørring. Det er tegn på teknisk problem med maskinen.


Gælder for:

 

  • Tørretumbler med luftaftræk
  • Kondenstørretumbler
  • Tørretumbler med varmepumpe

Løsning


1. Kontakt Electrolux Service

Vi anbefaler, at du bestiller besøg af en servicetekniker.

 
BEMÆRK: Afhængig af problemet kan du kan blive bedt om betaling for et servicebesøg, også i garantiperioden.

 
 Advarsel: Undgå at bruge maskinen, før problemet er fuldstændig løst. Træk maskinens stik ud af stikkontakten, og sæt det ikke i igen, før du ved, at det er sikkert.