Skip to main content
AEG | Help and Support

Tørretumbler varmer ikke

Er dit produkt sluttet til et strømudtag eller en kontakt med en jordforbindelse

Maskinen skal være tilsluttet et strømudtag eller en kontakt med jordforbindelse

Hvis maskinen ikke tilsluttes en jordforbindelse, kan der være risiko for at maskinen ikke fungerer korrekt og kan registrerer, at tøjet er tørt på et forkert tidspunkt. Hvis maskinen anvendes uden jordforbindelse, kan der også være risiko for du kan få elektrisk stød.

Tørring af puder og dyner

Se først i din brugsanvisning om din maskine er egnet til tørring af puder eller dyner. Hvis den ikke er, er der risiko for at maskinen kan overophedes og dele i maskinen kan ødelægges.

Hvis maskinen er egnet til tørring af puder eller dyner, anvendes programmet til tørring af puder / dyner som anvist i brugsanvisningen. Hvis f.eks. puder efter tørring ikke er helt tørre i midten, kan du eftertørre på et tidsprogram. (Over 10 minutters varighed, da de sidste 10 min. af programmerne er nedkøling uden varme.)

Tørring af tøj fra tørresnoren

Hvis du vil færdigtørre tøj som er næsten tørt, skal du tørre det færdig på et tidsprogram (Over 10 minutters varighed, da de sidste 10 min. af programmerne er nedkøling uden varme.) Automatiske tørreprogrammer kan ikke anvendes til tøj med meget lav fugtighed.

Bruger du et skyllemiddel under vaskeprogrammet, inden du bruger tørretumbleren

Vi anbefaler, at du ikke bruger skyllemiddel under vaskeprogrammet.

Når der anvendes skyllemiddel i et vaskeprogram, vil der ofte dannes et lag af film på indersiden af tromlen, på tromleribberne, og på målesensoren. Filmlaget kan forstyrrer fugtmålingen, så tørretumbleren registrerer tøjet som tørt. Tromlen kan rengøres med en klud og eddike.

Nogle modeller har sensorerne placeret indvendig i maskinen på plaststykket bag døråbningen i bunden

Har du fyldt tromlen op med tilstrækkeligt mængde tøj

Når du bruger elektroniske programmer registrerer tromlen om tøjet er tørt. Når tromlen er fyldt med en lille mængde tøj kan tromlen i nogle tilfælde ikke registrere tøjet og den afslutter programmet. Til meget små mængder tøj anbefales det at bruge tidstørring.

Tørretumbleren anvendes bedst med den maksimale kapacitet til det valgte program. Dette er den mest effektive måde at bruge tørretumblerens energi på

Overfyldning

Overfyldning af produktet kan medføre en reduktion i varmecirkulationen omkring tøjet og igennem maskinen og kan medføre at maskinen afbryder opvarmningen for at undgå overophedning.

Omfordel fyldningsmængden og prøv igen at starte tørreprogrammet

Valgte du et tidsprogram

Prøv et forprogrammeret standardtørreprogram i stedet for tidsstyret tørring

Når du bruger et tidsstyret program, udgør den valgte tid varigheden af programmet. Når du bruger f.eks. et 20 minutters program, stopper tørretumbleren efter 20 minutter og de sidste 10 min af programmet er med nedkøling uden varme.

Er den omgivende temperatur på mellem +5 grader C og +35 grader C

Hvis den omgivende temperatur er for lav eller for høj, virker tørretumbleren eventuelt ikke korrekt. Placer tørretumbleren i et rum med en passende rumtemperatur

Hvis tørretumbleren er placeret i et rum, skal du sørge for, at rumtemperaturen er mellem +5 °C og +35 °C. Hvis rumtemperaturen ikke er mellem disse værdier, fungerer tørretumbleren muligvis ikke korrekt og vil ikke varme op. Opvarm det rum, hvor din tørretumbler er opstillet indtil der er opnået en passende rumtemperatur, eller flyt tørretumbleren til et andet rum med en passende rumtemperatur og prøv maskinen igen.

Har du åbnet døren i løbet af tørringen

På tørretumblere med varmepumpe bliver opvarmningen forsinket hvis døren åbnes. Hvis døren åbnes under tørring kan tørretiden hver gang døren åbnes blive forlænget med op til 20-30 minutter. Lågen skal derfor holdes lukket under tørreprogrammet. Prøv at genstarte programmet, og hold lågen lukket.

På varmepumpetumblere kan opvarmning først rigtig mærkes ca. 45-60 min efter start af et tørreprogram.

Rengøring og vedligeholdelse

Hvis filtrene, kondensatoren, varmeveksleren ikke er ren er det ofte årsagen til, at maskinen ikke varmer op, forlængede tørretider eller øget energiforbrug

Information om rengøring og vedligeholdes af netop din maskine, kan du finde i din brugsanvisning. Hvilke filtre, steder du skal rengøre og vedligeholde, er afhængig af den tørretumbler type du har.

I nedenstående kan du se nogle eksempler på eller små fif til, hvordan det kan gøres

Filter i dør

Filter i dør eller lågeåbning, skal rengøres efter hver tørring ellers er der risiko for, maskinen ikke varmer op eller maskinen blokeres af fnug andre steder. Når du regører filtrene er det optimalt, at skylle dem under rindende vand og derefter holde dem op mod lyset for, at kontrollerer om du frit kan kigge igennem dem. Hvis du ikke kan kigge frit igennem dem kan årsagen være kalk eller fastbrændt skyllemiddel. Hvis du ikke kan rengøre filtrene kan det være nødvendigt, at du køber nogle nye filtre så maskinen igen kan tørre optimalt og med laveste energiforbrug.

  • Du kan finde filtre, reservedele, tilbehør eller plejemidler i vores webbutik

 Dryer clean filter door.jpg

Det er også en god ide at støvsuge i filterområdet med jævne mellemrum.

Varmeveksler 

På tørretumblere med varmepumpe skal rummet omkring varmeveksleren jævnligt rengøres for, at sikre optimal tørring og lavt energiforbrug. Varmeveksleren finder du bag klappen i bunden, under  døren. Vandfilteret (hvis maskinen har et) udtages og skylles under en vandhane.

Varmeveksleren og rummet omkring, støvsuges godt med jævne mellemrum. Det kan være nødvendigt først, at blodgøre gammel fnug med lidt sulfuvand, vente ca. 10-30 min og derefter fjerne fnuggen med en blød børste i metalribbernes retning, så de ikke bøjes.

Eksempel:

Dryer clean HP exchanger.jpg

Kondensator

På kondenstørretumblere med almindeligt varmelegeme (uden varmepumpe) ,skal kondensatoren og og rummet omkring den jævnligt rengøres for, at opnå optimal tørring og lavt energiforbrug. Kondensatoren finder du bag klappen i bunden, under døren. Kondensatoren udtages og skylles ren under en vandhane. Det er også en god ide samtidig, at rengøre rummet omkring kondensatoren.

Eksempel:

Dryer clean condenser.jpg

Er aftrækket frit og rent. (Aftrækstumbler)

På en aftrækstumbler er det er det vigtigt at aftrækket, dvs.slange/rør fra tumbleren og ud i det fri samt luftsjæld/kontraspjæld i væggen er rent, så luften fra tumbleren frit og uhindret kan blæses ud i det fri.

Er aftræksslangen monteret korrekt (Aftrækstumbler)

Dryer exhaust hose.jpg

Når slangen er sluttet til tørretumbleren, føres den frem til det ønskede aftræk. Den må ikke føres længere end 2 meter og må højst bøje to steder.

Mht. selve aftrækket: Hvis du har besluttet at have en fast rist i væggen eller vinduet, kan du normalt finde de nødvendige fittings i et lokalt byggemarked, hvor du også kan få råd om installationen.

Hvis slangen er lang, og rumtemperaturen er lav, kan fugten kondenseres til vand i slangen. Det er naturligt og kan ikke undgås. For at undgå, at vandet ligger i slangen eller løber tilbage i tumbleren, er det tilrådeligt at bore et lille hul (ca. 3 mm) på slangens laveste punkt og sætte en lille beholder under den.

Advarsel Det er vigtigt, at udluftningsslangen ikke tilsluttes f.eks.en emhætte, en skorsten eller et afgangsrør til en kedel eller lignende udstyr, der bruger brændsel.

Kontroller om maskinen varmer

Inden du evt. bestiller service besøg er det vigtigt at kontollerer om maskinens varmesystem er ok

Rengør maskinen først og dernæst start et tidsprogram på mindst 120 min. uden tøj. Efter 1 time åbnes lågen og mærk om der er varme i tromlen (med minimum 20 tilbage i displayet). Hvis der er varme i tromlen er varmesystemet ok

Hvis ovenstående ikke løser problemet kan du bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.