Skip to main content
AEG | Help and Support

Tørretumbler fugt i rummet, på vægge og vinduer

Rum med tilstrækkelig plads og god ventilation

Hvis tørretumbleren opstilles i et rum, der er for lille, kan der opstå kondensation. Sørg for, at rummet er stort nok (over ca. 10-12 m2). I små rum vil rummet hurtigt blive varmet meget op af tørretumbleren og luftfugtigheden vil kondenseres på overflader med lavere temperatur, f.eks. vægge og vinduer. Problemet kan i mange tilfælde afhjælpes med god ventilation som, at åbne et vindue eller en dør under tørreforløbet.

Lav temperatur

Hvis rumtemperaturen er lav, kan der opstå kondensation i rummet. Tørretumbleren afgiver varme til omgivelserne og hvis varmen rammer kolde vægge, vinduer osv. dannes der kondens/fugt på de kolde overflader

(Det er luftfugtigheden i rummet som kondenseres).

Sørg for, at tørretumbleren er placeret i et rum med en temperatur på ca. 20 °C

Filtre og dørpakning rene

Hvis maskinens filtre og dørpakningen ikke er rengjort, kan der afgives unødvendig meget fugt til rummet.

Rengør maskinen som anvist i brugsanvisningen og tør dørpakningen af med en fugtig klud.

Rengøring og vedligeholdelse

Hvis filtrene, kondensatoren, varmeveksleren ikke er ren er det ofte årsagen til, at maskinen ikke varmer op, forlængede tørretider eller øget energiforbrug

Information om rengøring og vedligeholdes af netop din maskine, kan du finde i din brugsanvisning. Hvilke filtre, steder du skal rengøre og vedligeholde, er afhængig af den tørretumbler type du har.

I nedenstående kan du se nogle eksempler på eller små fif til, hvordan det kan gøres

Filter i dør

Filter i dør eller lågeåbning, skal rengøres efter hver tørring ellers er der risiko for, maskinen ikke varmer op eller maskinen blokeres af fnug andre steder. Når du regører filtrene er det optimalt, at skylle dem under rindende vand og derefter holde dem op mod lyset for, at kontrollerer om du frit kan kigge igennem dem. Hvis du ikke kan kigge frit igennem dem kan årsagen være kalk eller fastbrændt skyllemiddel. Hvis du ikke kan rengøre filtrene kan det være nødvendigt, at du køber nogle nye filtre så maskinen igen kan tørre optimalt og med laveste energiforbrug.

  • Du kan finde filtre, reservedele, tilbehør eller plejemidler i vores webbutik

 Dryer clean filter door.jpg

Det er også en god ide at støvsuge i filterområdet med jævne mellemrum.

Varmeveksler 

På tørretumblere med varmepumpe skal rummet omkring varmeveksleren jævnligt rengøres for, at sikre optimal tørring og lavt energiforbrug. Varmeveksleren finder du bag klappen i bunden, under  døren. Vandfilteret (hvis maskinen har et) udtages og skylles under en vandhane.

Varmeveksleren og rummet omkring, støvsuges godt med jævne mellemrum. Det kan være nødvendigt først, at blodgøre gammel fnug med lidt sulfuvand, vente ca. 10-30 min og derefter fjerne fnuggen med en blød børste i metalribbernes retning, så de ikke bøjes.

Eksempel:

Dryer clean HP exchanger.jpg

Kondensator

På kondenstørretumblere med almindeligt varmelegeme (uden varmepumpe) ,skal kondensatoren og og rummet omkring den jævnligt rengøres for, at opnå optimal tørring og lavt energiforbrug. Kondensatoren finder du bag klappen i bunden, under døren. Kondensatoren udtages og skylles ren under en vandhane. Det er også en god ide samtidig, at rengøre rummet omkring kondensatoren.

Eksempel:

Dryer clean condenser.jpg

Dørpakning beskadiget

Hvis dørpakningen er beskadiget kan der afgives unødvendig meget fugt til rummet. Du kan købe en ny pakning i webbutikken eller en tekniker kan udskifte en beskadiget dørpakning for dig.

Hvis ovenstående ikke løser problemet kan du bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.