Skip to main content
AEG | Help and Support

Tørretumbler viser fejl EHO, EH0

Problem:
  • Tørretumbleren viser fejlkode EHO, EH0. Det angiver et problem med strømforsyningen.
Gælder for:
  • tørretumbler med aftræk
  • kondenstørretumbler
  • tørretumbler med varmepumpe
Løsning:

1. Kontrollér strømforsyningen ved at tilslutte et andet apparat i samme stik og se, om det virker

Virker det andet apparat heller ikke, er der formentlig problemer med ledningsføringen eller strømforsyningen.

Advarsel! Brug aldrig forlængerkabel ved installation af hvidevarer. Det kan forårsage kortslutning eller brandrisiko.

Vigtigt: Kontakt en lokal elektriker for råd og vejledning i at rette ledningsproblemer.

2. Nulstil apparatet

Træk stikket ud af stikkontakten, vent 30 sekunder, og sæt derefter stikket i igen (det samme resultat kan opnås ved at bruge HFI/HFPI relæet).
Tilslut produktet, tænd og vælg et program.
3. Kontakt Electrolux Service

Hvis de ovenstående råd ikke løste problemet, anbefaler vi, at du bestiller et besøg af en servicetekniker.

BEMÆRK: Afhængig af problemet kan du kan blive bedt om betaling for et servicebesøg, også i garantiperioden. 
Notér den rapporterede fejlkode, og oplys den, når du aftaler teknikerbesøg. Det vil ikke løse dit problem, men det vil hjælpe vores tekniker med at finde årsagen til problemet.

Advarsel! Vi anbefaler ikke, at du bruger produktet, før problemet er fuldstændigt løst. Træk maskinens stik ud af stikkontakten, og sæt det ikke i igen, før du ved, at det er sikkert.