Skip to main content
AEG | Help and Support

Tørretumbler viser fejl E60 og varmer ikke

Fejlkode E60 er tegn på et varmeproblem. Problemet kan skyldes manglende udluftning i rummet eller omkring maskinen. Sørg for, at der er nok frisk luft i lokalet, og at apparatet ikke er indbygget.

Problemet kan også skyldes en snavset kondensator, varmeveksler eller snavset fnugfilter. Kontrollér, at de er rene. Følg brugervejledningens anvisninger i at rengøre og vedligeholde maskinen

Hvis ovenstående ikke løser problemet kan du evt. bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.