Skip to main content
AEG | Help and Support

Tørretumbler viser fejl E20 eller udsender 2 biplyde

Fejlkode 20, E20 (eller to biplyde og akustisk alarm på visse modeller) betyder, at der er et afløbs-, pumpe- eller softwareproblem.

  • For at pumpe vandet direkte ud i afløbet kan der tilsluttes en ekstern slange til kondenstørretumbleren. Det er en rød eller grøn slange øverst på tørretumblerens bagside. Den afmonteres hvor den er monteret på maskinens bagside og forlænges med en slange. Vandet løber derefter ikke ind i vandbeholderen, men direkte ud i afløbet.
  • Kontroller, om slangen er bøjet eller stoppet, og om den er snoet.
  • Undgå, at den bøjes, ved at forkorte slangen, så den hænger frit ned i afløbet. Ellers kan der opstå en fejlkode eller lækage.
  • Prøv at nulstille apparatet. Afbryd for strømmen ved at tage stikket ud og vent 30 sekunder, tilslut det så igen.
  • Det samme resultat kan opnås ved at slukke for strømmen i din sikringstavle. Tilslut apparatet, tænd og vælg et program.

Hvis ovenstående ikke løser problemet kan du evt. bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.