Skip to main content
AEG | Help and Support

Vaske-tørremaskine viser fejlkode 30, E30, C3, 3bip, 3 blink

Hvis maskinen viser fejl 30, E30, C3, 3 bip eller 3 blink, har der været en utæthed eller skum i vandsystemer.

Overdreven skumdannelse

Problemet kan skyldes at der har været overdrevent skumdannelse pga. overdosering med vaskemiddel. Sluk maskinen og lad den hvile nogle timer til skummet har lagt sig og prøv derefter maskinen igen.

Sæbeskuffe rengøring

Problemet kan skyldes manglende rengøring af sæbeskuffen. Hvis skuffen eller brusepladen over skuffen er meget eller tilkalket, kan vandet løbe andre steder hen end tilsigtet og derved være skyld i problemet.

Du kan rengøre skuffen som anvist i din brugsanvisning og prøv derefter maskinen igen. Eksempel på rengøring:

Wash clean soap drawer.jpg

Hvis dette er årsagen skal maskinen evt. tippes som vist i nedenstående ved ”tøj i klemme” for, at maskinen kan starte igen.

Tøj i klemme

Fejlen kan skyldes at der har været tøj i klemme mellem lugebælg og glas ved indfyldning af tøj i maskinen

Wash clothes door-bellow.jpg

Hvis der har været tøj i klemme, kan maskinen blive utæt ved døren og lidt vand kan løbe ned af frontpladen og ned i bundbakken.

Problemet kan løses på følgende måde:

  • Frakoble maskinen fra vand og strøm
  • Læg et håndklæde bagved vaskemaskinen på gulvet.
  • Vip maskinen lidt bagover, så der er ca. 10-15 cm mellem gulvet og fodsparket foran. Hold den der i ca 30-40 sekunder.indtil vandet i maskinens bundbakke er færdig med at løbe ud på håndklædet bagved.

Wash tilt to empty water.jpg

  • Tilslut maskinen igen og start et nyt vaskeprogram.

Utæt ved bunden - trævlefilter

Trævlefilteret kan være blokeret, ikke spændt nok efter rengøring (Hvis maskinen har et trævlefilter)

Afmonter filteret og rengør det som anvist i din brugsanvisning. Kontroller om filteret er beskadiget. Hvis filteret er rent, monteres det igen og spændes godt til med hånden.

Eksempel:

Wash clean filter front short.jpg

Vandtilførselsslange

Kontroller tilslutningen af vandtilførselsslangen på vandhanen og maskinen, Utæthed på slangen kan føre til, at vandet løber ind i maskinen ved bagpladen. Hvis dette er årsagen skal maskinen evt. tippes som vist ved ”tøj i klemme” for at maskinen kan starte igen.

Wash inlet hose installation.jpg

Lugebælg

Fejlen kan skyldes maskinens lugebælg er utæt. Dette kan kontrolleres ved at du åbner døren og undersøger lugebælgen.

Wash bellow check.jpg

Der må ikke være skader, revner eller huller i bælgen. Hvis lugebælgen er defekt, skal den udskiftes af en tekniker og maskinen må ikke anvendes før den er repareret.

Luk for vandtilførslen til maskinen.

Hvis ovenstående ikke løser problemet kan du bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.