Skip to main content
AEG | Help and Support

Vaskemaskine tænder eller starter ikke

Der kan være flere årsager til, at vaskemaskinen ikke vil tænde eller starte, f.eks. manglende strømforsyning, vandforsyning eller udpumpning.

Kontroller følgende:

Er stikket til vaskemaskinen sat i kontakten og er den tændt

Kontroller at stikket er sat og at stikkontakten er tændt

Virker et andet produkt i samme stikkontakt

Du kan kontrollere om der er strøm på stikkontakten ved at tilslutte et andet apparat til kontakten og se om det virker som det skal. Hvis stikkontakten ikke virker, kan du kontakte en lokal elektriker for, at få hjælp til at løse problemet

Er et af dine relæer er slået fra eller sikring sprunget

Nulstil automatsikring/HPFI/HFI eller udskift sikringen i din sikringstavle.

Du kan nulstille automatsikringer/HPFI/HFI ved at skubbe knappen til positionen "ON" (TIL). 

Hvis du ikke er sikker på, hvad du skal gøre for at udskifte sikring, kan du kontakte din lokale elektriker for at få hjælp.

Vandforsyning

Vandtilførslen kan kontrolleres ved at lukke vandhanen og afmonterer tilløbsslangen.

  • Placer en spand eller lignenede under vandhanen.
  • Åben vandhanen og kontroller om der kommer (tilstrækkeligt) vand ud af hanen.

En spand på 10 l. skal kunne fyldes indenfor ca.1 min.

Filter vandforsyning

Rengør filteret i tilløbsslangen ved vandhanen og hvis der er filter i vandventil hvor tilløbsslange er skruet på vaskemaskinen, skal dette også være rent.
Hvis der ved vandtilslutningen er monteret en waterblock kan årsagen være at denne er blokeret og ikke giver vand.
Kontroller også afløbsforhold, da det også kan have indflydelse på maskinens vandindtag. ”Se evt. i din brugervejledning."

Wash clean inlet hose filter.jpgWash clean water valve.jpg

Afløbsfejl

Afløbsslange for langt nede i afløb:

Udpumpningsfejl kan skyldes at afløbsslangen er skubbet for langt ned i afløbet. Afløbsslangen må max. være 10 cm. nede i afløbet.

Afløbshøjde:

Udpumpningsfejl kan skyldes at afløbsslangen er placeret forkert.
Afløbshøjden må max. være.100 cm og skal være min. 60 cm over maskinens bund eller som vist i din brugervejledning.

Wash drain hight.jpg

Afløb stoppet:

Udpumpningsfejl kan skyldes at afløbet i installation er stoppet. Kontroler om afløbsforholdene er ok. Prøv evt. en vask med afløbsslangen i en balje eller håndvask.

Knæk på afløbsslangen:

Udpumpningsfejl kan skyldes, at der er knæk på afløbsslangen eller den er vredet, så vandet er forhindret i, at løbe gennem slangen.

Dette kan du kontrollere bag på maskinen.

Brug af for meget sæbe:

Udpumpningsfejl kan skyldes brug af for meget sæbe .
Ved brug af meget sæbe eller sæbe som skummer meget, kan nivausystemet blive blokeret af skum.
Dette kan afhjælpes ved at slukke for maskinen og vente nogle timer til skummet er opløst. Rens afløbspumpe/filter og kør derefter en kogevask uden sæbe.

Pumpe eller /filter blokeret:

Udpumpningsfejl kan skyldes at pumpen er blokeret. Rengør pumpen, trevlefilter inkl. pumpevinge, (hvis pumpehjulet er synligt, drej det rundt med en blyant og monter filteret igen). Start derefter en kogevask uden sæbe for, at rense afløbssystemet.

FILTER, TYPE 1                                                                               FILTER TYPE 2               
Filter under låge                                                                                Filter i tromle

 Wash clean filter front.jpg                 Wash clean filter drum.jpg

Nulstilling

Nogle gange kan problemet løses ved at resette maskinen. Dette gøres ved, at afbryde strømmen til maskinen og tilslutte igen efter ca. 20-30 sekunder.

Prøv herefter om maskinen virker normalt igen.

Hvis ovenstående ikke løser problemet kan du bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.