Skip to main content
AEG | Help and Support

Display er lidt utydeligt på vaskemaskinen

Problem
  • Tekst og tal er ikke helt tydeligt  eller skarpt på displayet
Gælder
  • Frontbetjent vaskemaskine
  • Topbetjent vaskemaskine
  • Vaske-/tørremaskine
Løsning
  1. Sørg for at se vandret ind i displayet.
  2. Juster displayets lys og kontrast. Hvis maskinen er forsynet med lys- og kontrastregulering, kan du finde oplysninger i din brugervejledning om hvordan du justerer dette.

  3. Kontakt Electrolux Service
    Hvis ovennævnte forslag ikke løste problemet, anbefaler vi, at du booker besøg af en servicetekniker.
Tip
  • Hvis man ser på displayet fra siderne eller oppefra, kan det se uklart ud. og det er ikke en fejl på maskinen.