Skip to main content
AEG | Help and Support

Display er lidt utydeligt på vaskemaskinen

Display ikke skarpt

Hvis displayet ikke kan læses er det muligvis fordi, du ikke ser vandret ind i displayet. Hvis man ser på displayet fra siderne eller oppefra, kan det se uklart ud.

Regulering af displayets lys og kontrast kan også have indflydelse på, hvordan det kan læses.

Hvis maskinen er forsynet med lys- og kontrastregulering, kan du finde flere oplysninger i din brugervejledning om hvordan du indstiller dette.

 Hvis ovenstående ikke løser problemet kan du bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.