Skip to main content
AEG | Help and Support

Døren kan ikke åbnes på vaskemaskine

Hvis du ikke kan åbne lågen på din vaskemaskine, kan det have flere årsager.

Kort tid efter program er slut

Når et program netop er afsluttet, kan håndtaget føles som om det er defekt, fordi du ikke kan åbne lågen. Dette er en standardfunktion i lågelåsen, og den udløses normalt efter 2-5 minutter.

Vand i maskinen

Hvis der er vand i maskinen kan døren ikke åbnes. Hvis det ønskes, at åbne døren, kan det gøres efter at vandet er er pumpet ud eller om nødvendigt, ved at nødtømme maskinen. Nødtømning kan gøres ved at åbne trævlefilteret og lade vandet løbe ud foran, ned i en bakke eller i gulvafløb. På nogle maskiner gøres det ved at åbne en tud på trævlefilteret ,løsne trævlefilter forsigtigt, eller på maskiner uden trævlefilter, løsnes afløbsslangen bag på maskinen og dernæst lægges den henaf gulvet, så vandet ledes væk via afløbssslangen.

Eksempel:

Wash clean filter front short.jpg

Kontroller derefter, at afløbsforholdene ok, rens trevlefilteret og kør en vask igen, for at se om det løste problemet.

Ingen vand i maskinen

På nogle maskiner, kan døren nødåbnes ved, at trække ned i en stang ( sansynligvis rød) med f.eks en skruetrækker eller lignende. Hvis der er nødåbner på maskinen, er den placeret ved siden af trævlefilteret. (se beskrivelse i din brugervejledning)

Wash emergency drain.jpg

Nulstilling 

Nogle gange kan problemet løses ved a resette maskinen. Dette gøres ved at afbryde strømmen til maskinen og tilslutte igen efter ca. 20-30 sekunder.Prøv herefter om maskinen virker normalt igen.

Hvis ovenstående ikke løser problemet kan du bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.

 

  • Was this article helpful?